Kasutajatingimused

Järgnevad kasutajatingimused kirjeldavad reegleid ja määrusi Fitness Office MTÜ veebilehe (https://fitnessoffice.ee/) kasutamiseks.

Lehte külastades eeldame, et nõustute nende tingimustega.

Küpsised

Kasutame lehel küpsiseid. Enamik veebilehti kasutab küpsiseid, et saada ülevaadet lehe külastajatest. Kasutame küpsiseid selleks, et võimaldada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta leht külastavate inimeste jaoks lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Fitness Office MTÜ-le kõik lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

  • Fitness Office MTÜ lehel kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
  • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
  • Lehekülje sisu kopeerida.
  • Fitness Office MTÜ lehekülgede sisu levitada.

Käesolev leping kehtib alates 09.12.2020

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet. Need kommentaarid ei kajasta Fitness Office MTÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. Fitness Office MTÜ ei vastuta veebilehel ilmuvate kommentaaride sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

Fitness Office MTÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

  • On teil õigus postitada kommentaare meie veebilehele;
  • Kinnitate, et teie postitatud kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
  • Kinnitate, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;
  • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Fitness Office MTÜ-le ainulitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

Teie privaatsus

Palun külastage seda linki, et viia ennast kurssi meie privaatsuspoliitikaga.

Materjali eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt materjali, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame materjalide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud neid eemaldama.

Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.

Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me tekkiva kahjumi või kahjustuste eest.

Fitness Office MTÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutajatingimustes.

Viimati muudetud: 09.12.2020